Fysiska föreläsningar med Renata Chlumska

I utmanande tider behöver vi verktyg och inspiration som får oss att lyfta blicken och att tänka i nya banor. Renata delar med sig av sina erfarenheter för att inspirera och entusiasmera ditt team, företagets medarbetare eller ledningsgrupp. Men Renata vet också att gränsen mellan att lyckas eller misslyckas är skör och att framgång kräver mycket hårt arbete, engagemang och beslutsamhet, vilket går som en röd tråd i hennes föreläsningar.

Företag, organisationer och verksamheter behöver i olika skeden ett inspirerande budskap som lyfter och motiverar medarbetare. Renata Chlumska har förmågan att entusiasmera och peka på möjligheter och de verktyg som kan behövas. Hon är en uppskattad och ofta anlitad föredragshållare vid kick offer, kundträffar och i förändringsprocesser.

Är ni trötta på att sitta inne? Då flyttar vi ut föreläsningen och träffas i friska luften i stället!
För mer information om Renatas föreläsningar och offert kontakta Renata direkt på 0708-361303 eller info@renata.nu.

Digitala föreläsningar med Renata
Renata som föreläsare

Renata Chlumska

Kämpandes uppför en brant isvägg på väg mot toppen av världens högsta berg. Ensam i kajaken mot piskande vågor på ett rytande Stilla havet. Eller, pressad till det yttersta av extrema krafter i en flygsimulator under förberedelserna till nästa utmaning. Resan till rymden. Man kan knappast leva bättre upp till Renatas eget konstaterande, att livet är ett äventyr.

Läs mer